Knihovny v České republice
( Libraries in The Czech Republic )
   Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích   
 
© I.Černý & JVK Č.B.
  
Souborné katalogy ( Union Catalogues ) OPAC

CASLIN - souborný katalog ČR
( Union Catalogue CASLIN )
Katalog
Centrální katalog Univerzity Karlovy
( Union Catalogue of Charles University )
Katalog
Jednotná informační brána
( Uniform Information Gateway )
Hledání
Medicínská virtuální knihovna ( MEDVIK )
( Virtual Medical Library )

Národní informační systém pro retrokonverzi
( RETROKON )

Národní knihovna České republiky
( National Library of the Czech Republic )
Katalogy
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
( The Association of LANius Library System Users )
Knihy
Články
Souborný katalog Akademie věd ČR
( Union Catalogue of Academy of Sciences )
Katalog
Virtuální polytechnická knihovna ( VPK )
( Virtual Polytechnic Library )
Katalog

Nové odkazy a změny posílejte sem ! Aktualizováno : 10.12.2019